522 ارتش - اینفوسلامت

بیمارستان ۵۲۲ ارتش (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۲
  • ۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۳

visibility ۱۳۱۷

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان آزادی- جنب پادگان لشکر ۲۱ حمزه

۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۲ - ۳۵۴۲۱۵۷۳

زنان
بخش زنان
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
چشم
جراحی مغز و اعصاب
دندانپزشکی
زنان و زایمان
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
نوار قلب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
قلب و عروق
اعصاب و روان ( روانپزشک )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی