520 ارتش - اینفوسلامت

بیمارستان ۵۲۰ ارتش (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۷۲۰۱۶
  • ۰۸۳ - ۳۷۲۷۲۰۰۸

visibility ۲۶۰

بازدید

سایر موارد

بیمارستان 520 ارتش کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان دانشجو - بلوار دانشجو - روبروی پادگان شهید همت

۰۸۳ - ۳۷۲۷۲۰۱۶ - ۳۷۲۷۲۰۰۸

اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات