29 بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۹ بهمن (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۳۲۹۹۵۲
  • ۰۴۱ - ۳۳۳۰۷۰۰۰

visibility ۴۰۹

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تامین اجتماعی تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار ۲۹ بهمن-صندوق پستی ۴۴۴۸-۵۱۳۳۵

۰۴۱ - ۳۳۳۲۹۹۵۲ - ۳۳۳۰۷۰۰۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
سونوگرافی
نوار مغز
مغز و اعصاب
قلب و عروق
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی