22بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۲بهمن (سیستان و بلوچستان - نیک‌شهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۶۵۲۲۲۶۰۱

visibility ۲۹۴

بازدید

سیستان و بلوچستان - نیک‌شهر

خیابان ابن سینا

۰۵۴ - ۶۵۲۲۲۶۰۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی