22بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۲بهمن (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۲۵۹۵۵۱۶ 

visibility ۳۳۲

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

کوی طلاب - پیچ دوم تلگرد بیمارستان ۲۲بهمن - سایر تلفن ها - ۳۲۵۹۵۵۱۷ - ۳۲۵۹۴۳۴۵

۰۵۱ - ۳۲۵۹۵۵۱۶ 

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
همودیالیز
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی
URD