22بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۲بهمن (خراسان رضوی - خواف )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۴۲۳۱۲۵۸

visibility ۲۹۸

بازدید

خراسان رضوی - خواف

میدان معلم

۰۵۱ - ۵۴۲۳۱۲۵۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
آی سی یو جنرال
ژنیکولوژی
سزارین
زنان و زایمان
داخلی