22بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۲بهمن (خراسان رضوی - گناباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۷۲۲۹۰۱۲-۱۸
  • ۰۵۱ - ۵۷۲۲ ۴۰۷۰

visibility ۳۱۱

بازدید

خراسان رضوی - گناباد

خیابان ناصر خسرو- بیمارستان ۲۲بهمن

۰۵۱ - ۵۷۲۲۹۰۱۲-۱۸ - ۵۷۲۲ ۴۰۷۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی