17شهریور - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (گیلان - رشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۹۱
  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۰۴۴

visibility ۲۶۵

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو- خیابان شهید سیادتی- ضلع جنوبی پارک شهر- مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت- سایر تلفن ها ۳۳۳۶۹۰۱۹-۳۳۳۶۹۰۲۶

۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۹۱ - ۳۳۳۶۹۰۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
هماتولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
تالاسمی
هموفیلی
post icu
آسم و آلرژی