17شهریور - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (مازندران - آمل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۴۴۲۲۴۰۰۱-۴

visibility ۲۹۳

بازدید

مازندران - آمل

خیابان هلال احمر- جنب هلال احمر

۰۱۱ - ۴۴۲۲۴۰۰۱-۴

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحی مغز و اعصاب
داخلی