15خرداد - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۵خرداد (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۹۰۲۱۵۵-۹

visibility ۳۷۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان کریمخان- خیابان شهید عضدی جنوبی

۰۲۱ - ۸۸۹۰۲۱۵۵-۹

اورژانس
ccu
post ccu
جراحی فک و صورت
همودیالیز
جراحی دست
جراحی جمجمه
جراحی پلاستیک
سوختگی مزمن
جراحی زیبایی