15خرداد - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۵خرداد (سمنان - مهدی‌شهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۳۶۲۲۷۵۳-۴

visibility ۲۹۷

بازدید

سمنان - مهدی‌شهر

خیابان امام -بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی شهر - کدپستی۹۳۸۷۱ - ۳۵۶۱۹

۰۲۳ - ۳۳۶۲۲۷۵۳-۴

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی