نجمیه - اینفوسلامت

بیمارستان نجمیه (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری- تقاطع حافظ 

۰۲۱ - ۶۱۴۶۱

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
nicu
بلوک زایمان
post nicu
سزارین
داخلی
VIP
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی