امام حسن مجتبي (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) (البرز - نظرآباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۴۵۳۵۵۹۵۳
  • ۰۲۶ - نوبتدهی:۴ -۴۵۳۶۴۲۳۱
  • ۰۲۶ - ۴۵۳۵۸۲۰۴

visibility ۱۳۸۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

البرز - نظرآباد

انتهای خیابان مطهری - روبه روی كلانتری- بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

۰۲۶ - ۴۵۳۵۵۹۵۳ - نوبتدهی:۴ -۴۵۳۶۴۲۳۱

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
داخلی
جراحی مردان