آسیا - اینفوسلامت

بیمارستان آسیا (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۷۳۳۵۷۱

visibility ۴۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید بهشتی- خیابان  شهید احمد قیصر (بخارست)

۰۲۱ - ۸۸۷۳۳۵۷۱

کودکان و اطفال
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی