چشم پزشکی دکتر خدادوست - اینفوسلامت

بیمارستان چشم پزشکی دکتر خدادوست (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۰۷۰
  • ۰۷۱ - تلفن نوبت دهی: ۳۶۲۸۰۴۴۳ ۳۶۲۸۰۴۴۴

visibility ۲۶۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تخصصی چشم پزشکی شیراز

فارس - شیراز

بلوار مطهری نبش تقاطع ستارخان

۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۰۷۰ - تلفن نوبت دهی: ۳۶۲۸۰۴۴۳ ۳۶۲۸۰۴۴۴

چشم
پیوند چشم
لیزیک
رفع افتادگی پلک
بینایی سنجی
جراحی آب مروارید ( کاتاراکت )
درمان جداشدگی شبکیه
بررسی سیستم اشکی
بررسی میدان بینایی