روانپزشکی ابن سینا

فارس - شیراز خیابان حافظ -جنب بوستان ۱۳ آبان -بیمارستان ابن سینا - کد پستی ۷۱۴۶۶۷۶۵۴۹
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

اردیبهشت

فارس - شیراز کیلومتر ۲ بلوار چمران- بیمارستان اردیبهشت
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۸۴۸۲۱-۵

اعصاب و روان استاد محرری

فارس - شیراز ۱۵ کیلومتری جاده شیراز – مرودشت - روبروی روستای باجگاه -جنب دانشکده کشاورزی
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۷۷۵۰۳ ۰۷۱ - ۳۲۳۰۵۴۱۰

پارس

فارس - شیراز خیابان قصرالدشت - سه راه برق
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۳۳۶۰۰۶

شهید چمران

فارس - شیراز بلوار شهید دکتر چمران-بیمارستان شهید چمران
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۴۰۱۰۱

حافظ

فارس - شیراز ابتدای بلوار چمران - كد پستی : ۳۴۷۸۶-۷۱۹۴۶
بيمارستان ۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶  ۰۷۱ - ۳۶۴۷۹۴۹۴

خلیلی

فارس - شیراز خیابان خلیلی-مرکز آموزش درمانی خلیلی
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۹۱۶۷۴ ۰۷۱ - ۳۶۲۹ ۱۴۷۰

شهید آیت الله دستغیب

فارس - شیراز خیابان حافظ - جنب باغ ملی- بیمارستان شهید آیت ا... دستغیب 
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶

زینبیه

فارس - شیراز میدان دفاع مقدس- مرکز آموزشی و درمانی حضرت زینب(س)  
بيمارستان ۰۷۱ -  ۱۸- ۳۷۲۶۶۸۱۱ -۰۷۱ 

شوشتری

فارس - شیراز خیابان انقلاب (نادر)-حد فاصل چهار راه گمرك و اصلاح نژاد
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۵-۶ ۰۷۱ - ۳۲۳۲۴۸۰۳ ۰۷۱ - ۷۳۷۷۵۶۱۷

شفا

فارس - شیراز خیابان هفت تیر- تقاطع اردیبهشت
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۵ ۰۷۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۷

شهدای سروستان

فارس - شیراز سروستان - میدان گاز - بلوار نماز - بیمارستان شهدای سروستان
شبکه بهداشت و درمان ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۱ ۰۷۱ -  ۳۷۸۴۲۱۱۲

شهر

فارس - شیراز خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)
بيمارستان ۰۷۱ - ۲۳۳۷۹۰۵

شهید بهشتی

فارس - شیراز میدان ولیعصر- کد پستی :  ۱۶۶۹۵-۷۱۳۶۸
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۴۱۱۶۱-۴ ۰۷۱ - ۳۲۲۳۱۴۹۹

قلب الزهرا و کودکان شهید حجازی

فارس - شیراز بلوار سیبوی-نرسیده به فلکه خاتون- بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی -کد پستی: ۵۴۹۳۷-۷۱۶۴۹
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۷۳۹۸۸۱۱

علوی

فارس - شیراز ولی عصر- خیابان تختی- نبش کوچه ۹
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۴۶۵۲۰-۴

حضرت علی اصغر (ع)

فارس - شیراز خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما     
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۲۹۰۱۵۶ ۰۷۱ - ۳۲۲۸ ۸۶۰۲

دکتر فرهمندفر

فارس - شیراز خیابان قصر دشت - نبش گودگری
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۶۲۶۴۷۴۸

فقیهی

فارس - شیراز بلوار كریم خان زند- جنب دانشكده پزشكی
بيمارستان ۰۷۱ - ۳۲۳۵۱۰۸۷-۹۹

قطب الدین

فارس - شیراز خیابان فخرآباد شرقی - بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی
بيمارستان ۰۷۱ - ۸۲۱۹۶۳۸-۴۳