user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | زهرا دارایی | اینفوسلامت

زهرا دارایی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - گنبد کاووس

۵۵۷

تعداد بازدید

۱۰۵۸۰۷

نظام پزشکی

priority_high

زهرا داراییclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

متخصص پوست و مو گنبدکاووس

local_phone۰۱۷ - ۳۳۲۲۴۰۴۴

درباره من!

متخصص پوست و مو گنبدکاووس

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد