تغذیه و رژیم درمانی | شیرین نسبی طهرانی | اینفوسلامت

شیرین نسبی طهرانی - تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی - تهران

بازدید ۸۲۵ | ۰
  • کارشناسی :
    تغذیه و رژیم درمانی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

نوبت دهی
پرسش از دکتر شیرین نسبی طهرانی - تغذیه و رژیم درمانی
مصاحبه با دکتر شیرین نسبی طهرانی - تغذیه و رژیم درمانی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر شیرین نسبی طهرانی - تغذیه و رژیم درمانی
پذیرش در مرکز درمانی عرفان

تهران - تهران - سعادت آباد- بین چهار راه سرو و بلوار شهرداری- خیابان شهید ریاضی بخشایش

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۳۰۲۱۰۰۰

نظر مردم درباره دکتر شیرین نسبی طهرانی - تغذیه و رژیم درمانی