user background
دکترای پزشکی | شهرام گروه | اینفوسلامت

شهرام گروه - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - قزوین

۳۸۶

تعداد بازدید

۸۶۴۲۶

نظام پزشکی

priority_high

شهرام گروهclose دکترای پزشکی

دکترای فیلد زیبایی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۶۳۸۷

درباره من!

دکترای فیلد زیبایی

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین_خیابان فردوسی جنوبی_روبروی مجتمع آبادگران_طبقه فوقانی داروخانه صالح

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۶۳۸۷