حمید اکبرىclose

اسيب شناس گفتار و صدا

احسان حسامیclose

دکتر احسان حسامی دارای مدرک کارشناسی گفتار درمانی

سمانه قاسمیclose

درمان انواع اختالات گفتاری - اشکالات تلفظی - لکنت زبان - عقب ماندگی ذهنی - سکته های مغزی - اتیسم - فلج مغزی

آرمیتا صمدیclose

ارزیابی، تشخیص و درمان کلیه اختلالات گفتار و زبان و مشاوره خانواده در اصفهان مدیر کانال آرمیتا صمدی کارشناس ارشد گفتار و مشاوره خانواده

لاله شاهرخی رادclose

دکتر لاله شاهرخی راد دارای مدرک کارشناسی گفتار درمانی