انسیه واحدیclose

متخصص داخلى،فوق تخصص بيماريهاى ريوى،فلوشيپ بيماريهاى خواب

فرید عزیزیclose

متخصص داخلي♦️فوق تخصص بيماريهاي ريوي♦️

سهیلا خلیل زادهclose

فلوشیپ آسم کودکان از آمریکا رئیس سابق مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان در ایران رئیس سابق بخش ریه کودکان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عاطفه فخاریانclose

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سعید جهانشاهلوclose

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی تبریز

عباس نعمتیclose

فوق تخصص بیماریهای تنفسی،