افسانه تهرانیانclose

فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی زنان, فلوشیپ فوق تخصصی سرطان زنان تهران

پریچهر کیمیائیclose

سرطان زنان, سرطان سینه, سرطان دهانه رحم در زنان

سهیلا امینی مقدمclose

متخصص زنان, فلوشیپ فوق تخصصی سرطان زنان

فریبا یارندیclose

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران فلوشيپ:TUMS

زهره شجاع ابیانهclose

فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی زنان, سرطان شناسی زنان

فیروزه السادات هاشمیclose

♦️فلوشيپ جراحي سرطان هاي زنان

فرح فرزانهclose

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، فلوشیپ انکولوژی زنان و کولپوسکوپی(انگلستان)، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو کالج زنان و مامایی آمریکا، عضو انجمن کولپوسکوپی انگلستان

ملیحه عربclose

سرطان زنان, انکولوژی زنان

نادره بهتاشclose

اخذ 3 فوق تخصص سرطان های زنان از دانشگاه های لندن، نیویورک و دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ فارق التحصیل دوره عمومی و تخصص جراحی های زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ استاد ژنیکولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از پایه‌گزاران رشته فوق‌تخصصی انکولوژی زنان، که با تلاش‌های ایشان و همکارانشان در سال ۱۳۷۶ در وزارت بهداشت مصوب شد. ایشان سهم قابل توجهی در آموزش دوره‌های فلوشیپی و هم‌چنین انجام پژوهش‌های بالینی در این رشته داشته‌اند.