محمد صادق فاضلیclose

دکتر محمد صادق فاضلی، متخصص جراحی عمومی و دارای مدرک فوق تخصصی جراحی روده بزرگ هستند