جستجو پزشکان
محمدرضا ضرغامیclose

دکتر محمدرضا ضرغامی، دکتری کایروپراکتیک از امریکا و عضو انجمن کایروپراکتیک ایران و آمریکا هستند. دیسک گردن و کمر - درد سیاتیک - ناراحتی مفاصل و انحراف ستون فقرات؛ بدون دارو بدون جراحی

عبدالناصر قلبیclose

دکتر عبدالناصر قلبی دارای مدرک دکترای حرفه ای کایروپراکتیک