جستجو پزشکان
سید علی خدایی

دکتر سید علی خدایی، متخصص طب سنتی ایران با گرایش دیابت و مدیریت زخم پای دیابتی و زخم های مزمن

الهام اختری

پزشک، متخصص طب سنتی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران