جستجو پزشکان
احمد ایروانی

متخصص جراحي مغز و اعصاب، ديسك و ستون مهره ها

محمدرضا شمس

دکتر محمدرضا شمس، متخصص مغز و اعصاب، نورولوژیست، درقزوین هستند

بهروز محمدی

دکتر بهروز محمدی، جراح مغز و اعصاب زنجان

حسن رضا محمدی

دکتر حسن رضا محمدی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات هستند. ایشان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز می باشند.

مهدی خواجوی

دکتر مهدی خواجوی دارنده مدرک دکترای حرفه ای پزشکی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

ژیان آقامجیدی

متخصص جراحي مغز و اعصاب ديسك و ستون فقرات

حمید خردمند

دکتر حمید خردمند، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات در تهران هستند. دکتر حمید خردمند فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه تهران و دوره تخصص، دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات می باشند. اصلاح دفورمیتی ستون فقرات(کیفوز)در سال 1390و(اسکلیوز)در سال 1390 از ایتالیا و اتریش، دوره های لیستزیس یا سور خوردگی مهره در اتریش سال 1389، دوره های درمان های مینی مال اینویزیو(درمان های کم تهاجمی)در سوئیس از دوره هایی هستند که دکتر حمید خردمند موفق به گذراندن آنها شده است. وی در بیمارستان های لاله-ولیعصر ناجا- محب کوثر مشغول به فعالیت است و دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان مدیر گروه جراحی مغز واعصاب و عضو فعال انجمن نرو اسپاین ایران است و عضو رسمی MIIS یا (انجمن درمان های کم تهاجمی) مشغول به خدمت بوده است.

احسان مرادی

دکتر احسان مرادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، دارای بورد تخصصی فلوشیپ جراحی مغز و ستون فقرات کودکان و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان نمازی 1394-1391

محمود رضا عباس زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دارای بورد تخصصی، فارغ التجصیل از دانشکاه شهید بهشتی، دیسک کمر و ستون فقرات

ناهید مسعودی

دکتر ناهید مسعودی، متخصص جراحی مغز و اعصاب

امیر آذر همایون

بورد تخصصي جراحي مغز و اعصاب

سید محمود رمک هاشمی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراحی عروق مغزی

محمدرضا راثی پور

دکتر محمدرضا راثی پور، متخصص مغز و اعصاب، جراح دیسک کمر ، گردن، مغز و بیماری های مادر زادی در ارومیه می باشند

رامین ملایی روحانی

متخصص جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات دارای بورد تخصصی، عضو انجمن جراحان اعصاب اروپا

مهرزاد سهرابی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

گیو شریفی

دکتر گیو شریفی دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی، متخصص مغز و اعصاب

مسیح کوچک زاده

دکتر مسیح کوچک زاده خیابانی، جراح مغز و اعصاب، ستون فقرات، ديسك كمر و گردن در تبریز