user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | ساسان فرحناکی | اینفوسلامت

ساسان فرحناکی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - سنقر

۲۲۴

تعداد بازدید

۴۱۰۲۹

نظام پزشکی

priority_high

ساسان فرحناکیclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۸۳ - ۰۸۳۱۷۲۱۶۱۰۰

  • دکترای حرفه ای
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پذیرش در مطب شخصی

کرمانشاه - سنقر - پارکینگ شهرداری- ساختمان شفا- طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۸۳ - ۰۸۳۱۷۲۱۶۱۰۰