user background
مامایی | رقیه فرجی فر | اینفوسلامت

رقیه فرجی فر - مامایی

مامایی - اردبیل

۳۹۸

تعداد بازدید

۲۰۹۶۳-م

نظام پزشکی

check_box

رقیه فرجی فرclose مامایی

کارشناس زنان زایمان- تتظیم خانواده- مراقبتهای دوران بارداری

local_phone۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۹۷۲

درباره من!

کارشناس زنان زایمان- تتظیم خانواده- مراقبتهای دوران بارداری

  • کارشناسی
    مامایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

زایمان طبیعی
مراقبت های دوران بارداری

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

اردبیل - اردبیل - سرچشمه-کوچه شمس.پلاک ۲۴

ساعت پذیرش:

۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۹۷۲