user background
بینایی سنجی | رقیه الهام | اینفوسلامت

رقیه الهام - بینایی سنجی

بینایی سنجی - زنجان

۶۹

تعداد بازدید

priority_high

رقیه الهامclose بینایی سنجی

local_phone۰۲۴ - ۰۹۱۲۲۳۹۸۳۹۵

  • کارشناسی ارشد
    بینایی سنجی
  • کارشناسی
    بینایی سنجی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بینایی سنجی
تعیین نمره چشم

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - خیابان زینبیه - ساختمان هشت بهشت - طبقه 2 - واحد 207

ساعت پذیرش: تماس بگیرید

۰۲۴ - ۰۹۱۲۲۳۹۸۳۹۵