user background
دکترای پزشکی | محمد متفکر | اینفوسلامت

محمد متفکر - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - قزوین

۳۴۳

تعداد بازدید

۷۳۳۳۳

نظام پزشکی

priority_high

محمد متفکرclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۴۱۲۲

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین -اول فردوسی-ساختمان نیکان -طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۴۱۲۲