user background
مامایی | خدیجه حسنلو | اینفوسلامت

خدیجه حسنلو - مامایی

مامایی - زنجان

۴۴۵

تعداد بازدید

م - ۲۵۰۰۷

نظام پزشکی

check_box

خدیجه حسنلوclose مامایی

local_phone۰۲۴ - ۳۳۳۳۷۰۱۳

  • کارشناسی
    مامایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - دروازک - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان ارگ - طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۳۷۰۱۳