مامایی | خدیجه حسنلو | اینفوسلامت

خدیجه حسنلو - مامایی

مامایی - زنجان

نظام پزشکی : م - ۲۵۰۰۷

بازدید ۸۸۰ | ۶
  • کارشناسی :
    مامایی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر خدیجه حسنلو - مامایی
مصاحبه با دکتر خدیجه حسنلو - مامایی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر خدیجه حسنلو - مامایی
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - دروازک - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان ارگ - طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۳۷۰۱۳

نظر مردم درباره دکتر خدیجه حسنلو - مامایی