user background
چشم پزشکی | مرجان مازوچی | اینفوسلامت

مرجان مازوچی - چشم پزشکی

چشم پزشکی - کاشان

۱۵۵

تعداد بازدید

۱۲۱۱۶۷

نظام پزشکی

priority_high

مرجان مازوچیclose چشم پزشکی

local_phone۰۳۱ - ۵۵۳۴۲۰۲۰-۴

  • تخصص
    چشم پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی متینی

اصفهان - کاشان - خیابان امیرکبیر

ساعت پذیرش:

۰۳۱ - ۵۵۳۴۲۰۲۰-۴