user background
تغذیه و رژیم درمانی | مهسا کریم پور  | اینفوسلامت

مهسا کریم پور - تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی - کرج

۳۶۷

تعداد بازدید

ت-۶۴۱۲

نظام پزشکی

check_box

مهسا کریم پور close تغذیه و رژیم درمانی

local_phone۰۲۶ - ۳۴۲۰۴۲۶۱

  • کارشناسی
    تغذیه و رژیم درمانی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

البرز - کرج - کرج- میدان مدنی-بیمارستان شهید آیت اله مدنی

ساعت پذیرش:

۰۲۶ - ۳۴۲۰۴۲۶۱