user background
فیزیوتراپی | سمیه حبیبی زرج آباد | اینفوسلامت

سمیه حبیبی زرج آباد - فیزیوتراپی

فیزیوتراپی - تبریز

۲۶۰

تعداد بازدید

ف-۳۴۹۶

نظام پزشکی

check_box

سمیه حبیبی زرج آبادclose فیزیوتراپی

local_phone۰۴۱ - ۵۲۲۳۱۰۷۰

  • کارشناسی ارشد
    فیزیوتراپی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - خیابان امام_بالاتر از میدان ازادی_کوچه روبروی باشگاه مسعود قدیمی_فیزیوتراپی کیمیا

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۲۳۱۰۷۰