user background
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی | فاطمه همتی راد | اینفوسلامت

فاطمه همتی راد - جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی - شیراز

۲۳۲

تعداد بازدید

۸۱۳۲۱

نظام پزشکی

priority_high

فاطمه همتی رادclose جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

local_phone۰۷۱ - ۳۲۳۴۴۷۱۵

  • تخصص
    جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی دانشکده پزشکی - مجتمع پزشکی هانیه

ساعت پذیرش:

۰۷۱ - ۳۲۳۴۴۷۱۵