user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | فرح دخت  مستوفی بلکرسی  | اینفوسلامت

فرح دخت مستوفی بلکرسی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - اهواز

۴۴۹

تعداد بازدید

۲۵ن۲۷۸

نظام پزشکی

priority_high

فرح دخت مستوفی بلکرسی close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠ - ٣٢٢٢٥٥٢١

local_phone۰۶۱ - ۲۲۲۰۱۸۲

  • دکترای حرفه ای
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی شهید رجایی

خوزستان - اهواز - خیابان آزادگان- خیابان شهید رستگاری

ساعت پذیرش:

۰۶۱ - ٣٢٢٢٥٥٢٠ - ٣٢٢٢٥٥٢١

پذیرش در مطب شخصی

خوزستان - اهواز - اول نادری- پاساژ جام جم- طبقه 2

ساعت پذیرش:

۰۶۱ - ۲۲۲۰۱۸۲