user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) |  زهرا  شادلو | اینفوسلامت

زهرا شادلو - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - گرمسار

۲۰۷

تعداد بازدید

۱۴۱۱۱۲

نظام پزشکی

priority_high

زهرا شادلوclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۲۳ - ۳۴۲۳۶۰۲۶۰ - ۳۴۲۴۴۰۴۶

  • دکترای حرفه ای
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی امام خمینی (ره)

سمنان - گرمسار - میدان شهدا - خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام (ره) گرمسار - سایر تلفن ها 02334231612

ساعت پذیرش:

۰۲۳ - ۳۴۲۳۶۰۲۶۰ - ۳۴۲۴۴۰۴۶