user background
جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) | وحید شاملی | اینفوسلامت

وحید شاملی - جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) - تهران

۲۶۵

تعداد بازدید

۹۰۸۸۶

نظام پزشکی

priority_high

وحید شاملیclose جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

local_phone۰۲۱ - ۲۲۲۲۳۲۴۲

  • تخصص
    جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

درمان تینه آی ریش
بازسازی انگشتان قطع شده
بازسازی رباط صلیبی
تعویض مجدد مفصل زانو
تعویض مفصل آرنج
تعویض مفصل زانو
تعویض مفصل شانه
تعویض مفصل لگن
تعویض مفصل مچ پا
تعویض مفصل مچ دست
درمان آب آوردن زانو
درمان آرتروز زانو
درمان آرتروز شانه
درمان آرتروز شست پا
درمان آرتروز گردن
درمان آرتروز لگن
درمان آرتروز مچ پا
درمان آرتروز مچ دست
درمان آرتروز مفصل ران
درمان آرتروز کمر
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان اسپینا بیفیدا
درمان استئوکندریت دیسکان زانو
درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا
درمان استئیت پوبیس
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان التهاب تاندون شانه
درمان التهاب تاندون کشکک زانو
درمان التهاب زانو
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان التهاب کشکک زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان انگشت چکشی
درمان انگشت ماشه ای
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان ایمپینجمنت مفصل ران
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بورسیت اولکرانون
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان بورسیت مفصل ران
درمان بیماری اسلیپ
درمان بیماری بلانت
درمان بیماری پرتس
درمان بیماری سیور
درمان بیماری فرایبرگ
درمان پارگی تاندون آشیل پا
درمان پارگی تاندون دست
درمان پارگی تاندون زانو
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی تاندون مچ پا
درمان پارگی تاندون کتف
درمان پارگی تاندون کشکک زانو
درمان پارگی دیسک گردن
درمان پارگی دیسک کمر
درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
درمان پارگی عصب دست
درمان پارگی عصب سیاتیک پا
درمان پارگی عضلات پشت ساق پا
درمان پارگی لابروم در مفصل ران
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان پارونیشیا
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان پلی داکتیلی
درمان پوکی استخوان
درمان پوکی استخوان
درمان تاندنیت آشیل
درمان تاندونیت شانه
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان تنوسینوویت مچ دست
درمان تنیس البو
درمان تورتیکولی گردن
درمان تومور گلوموس انگشت
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان جابجایی کشکک زانو
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش ساق پا
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان خار پاشنه
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان درد دنبالچه
درمان درد شانه
درمان درد مچ پا
درمان درد کشکک زانو
درمان درد کمر
درمان دررفتگی آرنج
درمان دررفتگی انگشت پا
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان دررفتگی پا
درمان دررفتگی ترقوه
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان دررفتگی زانو
درمان دررفتگی شانه
درمان دررفتگی مچ پا
درمان دررفتگی مفصل ران
درمان دررفتگی کتف
درمان دررفتگی کشکک زانو
درمان دفورمیتی پا
درمان دفورمیتی زانو
درمان دفورمیتی سوان نک
درمان دنده گردنی
درمان دکرون
درمان دیسپلازی مفصل ران
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان زانو درد
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان سندرم تونل اولنار
درمان سندرم تونل تارسال
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کارپال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان سندرم کمپارتمان
درمان سیاتیک کمر
درمان سینداکتیلی
درمان سینوویت گذرا
درمان شانه های افتاده
درمان شانه های نامتقارن
درمان شانه یخ زده
درمان شکستگی آرنج
درمان شکستگی استخوان ترقوه
درمان شکستگی استخوان کف دست
درمان شکستگی استرسی ساق پا
درمان شکستگی استرسی لگن
درمان شکستگی انگشت پا
درمان شکستگی پا
درمان شکستگی دست
درمان شکستگی دنده
درمان شکستگی زانو
درمان شکستگی ساعد
درمان شکستگی شانه
درمان شکستگی گردن
درمان شکستگی لگن
درمان شکستگی کشکک زانو
درمان شکستگی کف پا
درمان عفونت زانو
درمان فتق دیسک گردن
درمان فتق دیسک کمر
درمان قوز شست پا
درمان قوز کمر
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان گلف البو
درمان لوردوز گردن
درمان لوردوز کمری
درمان میخچه پا
درمان نرمی غضروف کشکک زانو
درمان نوروم مورتون
درمان ورم ساق پا
درمان کالکانئوس پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان کشیدگی رباط صلیبی خلفی
درمان کشیدگی رباط صلیبی قدامی
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان کیست مچ دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیست مینیسک زانو

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - شریعتی- ابتدای ظفر- ساختمان سبز- پلاک 7- واحد3

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۲۲۳۲۴۲