user background
گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن | شهرام داوری | اینفوسلامت

شهرام داوری - گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن - تبریز

۲۹۰

تعداد بازدید

۲۱۷۸۸

نظام پزشکی

check_box

شهرام داوریclose گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

local_phone۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۶۴۶

  • تخصص
    گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - خیابان امام جنب مسجد ابوالفضل ساختمان پزشکان

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۶۴۶