فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی ) | شهناز غفوری | اینفوسلامت

شهناز غفوری - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی ) - سنندج

نظام پزشکی : ۷۶۱۲۵

بازدید ۱۲۰۳ | ۱۵
  • فوق تخصص :
    فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
  • تخصص :
    متخصص داخلی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

نوبت دهی
پرسش از دکتر شهناز غفوری - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
مصاحبه با دکتر شهناز غفوری - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر شهناز غفوری - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

کردستان - سنندج - میدان انقلاب، طبقه فوقانی داروخانه ملی

ساعت پذیرش:

۰۸۷ - ۲۲۵۵۱۱۶

نظر مردم درباره دکتر شهناز غفوری - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )