user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) |  شهسوار  کریم آقایی | اینفوسلامت

شهسوار کریم آقایی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - مرودشت

۱۹۳

تعداد بازدید

۴۶۳۳۹

نظام پزشکی

priority_high

شهسوار کریم آقاییclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۷۱

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

فارس - مرودشت  - کوچه کاووسی

ساعت پذیرش:

۰۷۱