user background
فلوشیپ جراحی ستون فقرات | سید میر مصطفی سادات | اینفوسلامت

سید میر مصطفی سادات - فلوشیپ جراحی ستون فقرات

فلوشیپ جراحی ستون فقرات - تهران

۲۳۸

تعداد بازدید

priority_high

سید میر مصطفی ساداتclose فلوشیپ جراحی ستون فقرات

اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ فلوشیپ جراحی ستون فقرات از بیمارستان تورنتو کانادا

local_phone۰۲۱ - ۸۸۵۷۵۹۰۱-۱۰

درباره من!

اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ فلوشیپ جراحی ستون فقرات از بیمارستان تورنتو کانادا

  • فلوشیپ
    فلوشیپ جراحی ستون فقرات
  • تخصص
    جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

تشخیص انحرافات مفاصل و ستون فقرات
تشخیص علت دردهای مفاصل و ستون فقرات

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی بهمن

تهران - تهران - شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالی، بيمارستان بهمن

ساعت پذیرش: سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۷۵۹۰۱-۱۰