user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | سودابه  تیرگر طبری | اینفوسلامت

سودابه تیرگر طبری - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - بابل

۳۱۳

تعداد بازدید

۳۰۴۲۴

نظام پزشکی

priority_high

سودابه تیرگر طبریclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۱۱ - ۳۲۲۲۴۹۹۰

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

مازندران - بابل - خیابان مدرس- مجتمع بقرات- طبقه 3

ساعت پذیرش:

۰۱۱ - ۳۲۲۲۴۹۹۰