user background
آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی ) | سیمین  شمسی میمندی  | اینفوسلامت

سیمین شمسی میمندی - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )

آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی ) - کرمان

۱۹۱

تعداد بازدید

۲۱۷۰۲

نظام پزشکی

priority_high

سیمین شمسی میمندی close آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )

local_phone۰۳۴ - ۳۲۴۵۵۵۳۸

  • فلوشیپ
    آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

کرمان - کرمان - خیابان شریعتی- چارراه طهماسب آباد- ساختمان پزشکان متخصص- طبقه2

ساعت پذیرش:

۰۳۴ - ۳۲۴۵۵۵۳۸