user background
جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) | سهیل  مهدی پور | اینفوسلامت

سهیل مهدی پور - جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) - تهران

۲۶۱

تعداد بازدید

۳۶۵۲۰

نظام پزشکی

priority_high

سهیل مهدی پورclose جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

local_phone۰۲۱ - ۲۲۸۹۶۱۵۲

  • تخصص
    جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بازسازی انگشتان قطع شده
بازسازی رباط صلیبی
تعویض مجدد مفصل زانو
تعویض مفصل آرنج
تعویض مفصل زانو
تعویض مفصل شانه
تعویض مفصل مچ پا
تعویض مفصل مچ دست
درمان آب آوردن زانو
درمان آرتروز زانو
درمان آرتروز شانه
درمان آرتروز شست پا
درمان آرتروز گردن
درمان آرتروز لگن
درمان آرتروز مچ پا
درمان آرتروز مچ دست
درمان آرتروز مفصل ران
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان استئوکندریت دیسکان زانو
درمان استئیت پوبیس
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان التهاب تاندون شانه
درمان التهاب تاندون کشکک زانو
درمان التهاب زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان انگشت چکشی
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بورسیت اولکرانون
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان بورسیت مفصل ران
درمان بیماری اسلیپ
درمان بیماری بلانت
درمان بیماری پرتس
درمان بیماری سیور
درمان پارگی تاندون آشیل پا
درمان پارگی تاندون دست
درمان پارگی تاندون زانو
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی تاندون مچ پا
درمان پارگی تاندون کتف
درمان پارگی تاندون کشکک زانو
درمان پارگی دیسک کمر
درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
درمان پارگی عصب دست
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان پارونیشیا
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان پلی داکتیلی
درمان پوکی استخوان
درمان تاندنیت آشیل
درمان تاندونیت شانه
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان تنیس البو
درمان تومور گلوموس انگشت
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان جابجایی کشکک زانو
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش ساق پا
درمان خار پاشنه
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان درد دنبالچه
درمان درد شانه
درمان درد کشکک زانو
درمان درد کمر
درمان دررفتگی آرنج
درمان دررفتگی انگشت پا
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان دررفتگی پا
درمان دررفتگی ترقوه
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان دررفتگی زانو
درمان دررفتگی شانه
درمان دررفتگی مچ پا
درمان دررفتگی کتف
درمان دررفتگی کشکک زانو
درمان دفورمیتی پا
درمان دفورمیتی زانو
درمان دفورمیتی سوان نک
درمان دکرون
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان زانو درد
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان سندرم تونل اولنار
درمان سندرم تونل تارسال
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کارپال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان سینداکتیلی
درمان شانه های افتاده
درمان شانه های نامتقارن
درمان شانه یخ زده
درمان شکستگی آرنج
درمان شکستگی استخوان ترقوه
درمان شکستگی استخوان کف دست
درمان شکستگی پا
درمان شکستگی دست
درمان شکستگی زانو
درمان شکستگی ساعد
درمان شکستگی شانه
درمان شکستگی کشکک زانو
درمان عفونت زانو
درمان فتق دیسک کمر
درمان قوز شست پا
درمان قوز کمر
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان گلف البو
درمان لوردوز کمری
درمان نرمی غضروف کشکک زانو
درمان نوروم مورتون
درمان ورم ساق پا
درمان کالکانئوس پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان کشیدگی رباط صلیبی خلفی
درمان کشیدگی رباط صلیبی قدامی
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان کیست مچ دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیست مینیسک زانو

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - شریعتی- قبل از پل همت- روبروی پارک کوروش- کوچه اتوبانک- پلاک 73- طبقه 5- واحد ۱۷

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۸۹۶۱۵۲