پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | سارا آقائی | اینفوسلامت

سارا آقائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - مریوان

نظام پزشکی : ۱۴۱۱۳۸

بازدید ۳۵۳ | ۰
  • تخصص :
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر سارا آقائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
مصاحبه با دکتر سارا آقائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سارا آقائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

کردستان - مریوان - درمانگاه فجر مریوان

ساعت پذیرش:

۰۸۷ - ۳۴۵۲۱۴۶۰

نظر مردم درباره دکتر سارا آقائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )