کودکان و اطفال | محمد روحی زاده | اینفوسلامت

محمد روحی زاده - کودکان و اطفال

کودکان و اطفال - تهران

بازدید ۵۹۳ | ۲
  • تخصص :
    کودکان و اطفال

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

نوبت دهی
پرسش از دکتر محمد روحی زاده - کودکان و اطفال
مصاحبه با دکتر محمد روحی زاده - کودکان و اطفال / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر محمد روحی زاده - کودکان و اطفال
پذیرش در مرکز درمانی نیکان

تهران - تهران -  اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان  ٢٢ بهمن - شماره ٦

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۹۸۱۷۱۰-۱۴

نظر مردم درباره دکتر محمد روحی زاده - کودکان و اطفال