user background
کودکان و اطفال | محمد روحی زاده | اینفوسلامت

محمد روحی زاده - کودکان و اطفال

کودکان و اطفال - تهران

۴۷۸

تعداد بازدید

priority_high

محمد روحی زادهclose کودکان و اطفال

local_phone۰۲۱ - ۲۲۹۸۱۷۱۰-۱۴

  • تخصص
    کودکان و اطفال
۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی نیکان

تهران - تهران -  اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان  ٢٢ بهمن - شماره ٦

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۹۸۱۷۱۰-۱۴