user background
دکترای پزشکی | ابراهیم اصغرنژاد | اینفوسلامت

ابراهیم اصغرنژاد - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - تبریز

۴۴۶

تعداد بازدید

۵۲۷۲۰

نظام پزشکی

priority_high

ابراهیم اصغرنژادclose دکترای پزشکی

local_phone۰۴۱ - ۵۲۴۲۰۳۳

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - میانه بیمارستان امام خمینی

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۴۲۰۳۳