پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | رضا امینی | اینفوسلامت

رضا امینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - نیشابور

نظام پزشکی : ۷۳۷۱۱

بازدید ۵۹۱ | ۱
  • تخصص :
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر رضا امینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
مصاحبه با دکتر رضا امینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر رضا امینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

خراسان رضوی - نیشابور - جنب پاساژ ناصرانی - ساختمان شفا - طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۵۱ - ۴۳۳۴۰۲۲۳

نظر مردم درباره دکتر رضا امینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )