user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | پردیس ساسانی | اینفوسلامت

پردیس ساسانی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

۱۹۵

تعداد بازدید

۱۳۲۳۴۶

نظام پزشکی

priority_high

پردیس ساسانیclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

  • دکترای حرفه ای
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!